História PZ ENGLOVÁ

Poľovníckymi predchodcami a zakladateľmi predchádzajúcich spolkov boli Sedlák František ,
Jarabica Jozef, Miček Ján, Gereg Augustín, Backo Jozef, Chupáč Gregor, Solín Anton a daľší.
Poľovnícke združenie vzniklo v roku 1993 odčlenením katastrov obcí Horovce, Kvašov a Dulov
od revíru PZ Ostrá Hora v Lednických Rovniach na základe vlastníckych vzťahov.
Názov združenia bol PZ Englová pri RDP Horovce a počet členov bol 21. Členovia boli prevažne
občania obcí Horovce , Kvašov a Dúlov. Predseda bol Miček Bohumil a poľovnícky hospodár
Monček Jozef , ktorý sa významne zaslúžili o rozvoj združenia.  V roku 1994 členovia združenia
si začali svojpomocne budovať aj poľovnícku chatu, ktorá slúži pre členov PZ a poľovné združenie.
Celková výmera revíru bola 1588 ha. Druhy zvery , ktoré sa prevažne lovili bola zver srnčia, zajačia,
bažantia a diviačia. V roku 2014 združenie obnovovalo nájomné zmluvy na 15 rokov.
Združenie je zaregistrované pod názvom PZ „  Englová “ Horovce s počtom členov 27 .
Celková výmera revíru je 1577 ha. Zver , ktorá sa prevažne loví je zver srnčia, jelenia a diviačia a nachádza
sa tu aj zver  danielia ,muflónia, bažantia, zajačia aj jarabičia. PZ sa aktívne podieľa  na rozšírení drobnej
zvery, poriada  rôzne kultúrne podujatia pre deti, občanov a širokú verejnosť.