Voľby do NRSR 2020Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. 
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania  
na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod..    
                                            
Informácie pre voliča NRSR_2020
OZNÁMENIE - hlasovací preukaz a hlasovanie poštou
Žiadosť o voľbu poštou
Voľba poštou voličom

Späť