Dnes » 23 / 9
Zajtra » 24 / 9
Pozajtra » 18 / 9
pondelok 2. októbra 2023 - Meniny má Levoslav

UT H Oznámenie o strategickom dokumente 06 09 23

So spracovaným návrhom Zadania územnoplánovacej dokumentácie „Územného plánu obce
Dolná Breznica“ máte možnosť sa oboznámiť na obecnom úrade Horovce, pričom návrh
zadania možno na požiadanie obdržať na Obecnom úrade Horovce, a je k nahliadnutiu
na internetovej stránke stránke www.eco-cities.eu/dbreznica.Vyvesené dňa: 06.09.2023

Zvesené/doručené dňa: 20.9.2023