Plán zasadnutí OZ

Plán zasadaní Obecného zastupiteľstva v Horovciach na rok 2020:

 
1. 25.02.2020
2.

29.04.2020

3. 30.06.2020
4. 28.09.2020
5. 07.12.2020
6.