Obnovenie prevádzky MŠMaterská škola Horovce, po dohode so zriaďovateľom, obnovuje prevádzku  na základe rozhodnutia
Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
od 1. júna 2020. Návrat do MŠ je na dobrovoľnej báze.                                                                         

Späť