Aktuality

Extrémne premeny - relácia na TV MarkízaExtrémne premeny je relácia na TV Markíza, ktorá úspešne pomáha ľuďom trpiacim obezitou
3. stupňa dostať druhú šancu na život. Počas 12 mesiacov chudnutia pod dozorom nášho trénera
Maroša Molnára, výživových poradcov a iných odborníkov schudnú účinkujúci desiatky kilogramov,
no najviac sa im poďakuje ich zdravie.
Do Extrémnych premien sa môžu prihlásiť muži a ženy:
- trpiaci extrémnou obezitou / obezitou 3. stupňa (BMI 40+), závisí to aj od výšky no u žien je to min.
od 110kg a u mužov od 120kg
- vo veku od min. 17 rokov
 
Účasť v relácii je bezplatná a náklady spojené s chudnutím pomáha hradiť TV Markíza. Účinkujúci
počas celého ...

Zverejnené od: 25.02.2020 do 22.03.2020
zobraziť viac...

Farské oznamy _23. 02. 2020


Dnes je zbierka na charitu. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať! Na budúcu
nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti, nakoľko bude prvá nedeľa v mesiaci marec.
Dnes pozývame deti i rodičov do Pastoračného centra Jonatán, kde sa uskutoční
karneval s témou “Stvorenie sveta”, ale deti môžu prísť v akejkoľvek maske, veď
Pán Boh stvoril všetko… Karneval začne o 15.00. Čakajú nás súťaže, hry, tanec,
občerstvenie, malá odmena pre každú masku.

Popolcovou stredou (26. 2.) začíname pôstne obdobie. Sv. omše spojené s obradom
značenia popolom budú v Pruskom o 6.30 a 17.30, v Horovciach o 16.00 a v Dulove
o 17.30. Je to deň pokánia v celej Cirkvi. ...

Zverejnené od: 23.02.2020 do 01.03.2020
zobraziť viac...

Kúpele v regióne 2020


Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú občanom Obce Horovce využiť zľavy na vstupy do bazénov
(Bazén SINA, Bazén MuDr. Čapka,Bazén PII, PIII, Bazén Krym,Bazén GRAND)  v období  od 02.01.2020
- 29.02.2020 (denne).                                                                                                                        


Podmienky poskytnutia zľavy :
- vstup do termálnych bazénov SINA, Bazén MUDr. Čapka, PII, PIII a Bazén Krym  je možný len pre osoby
s vekom nad 18 rokov, vstup do termálnych bazénov je možný len po zakúpení vstupenky ...

Zverejnené od: 01.02.2020 do 29.02.2020
zobraziť viac...

Voľby do NRSR 2020


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. 
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania  
na sobotu 29. februára 2020 voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod..    
                                            
Informácie pre voliča NRSR_2020
OZNÁMENIE - hlasovací preukaz a hlasovanie poštou
Žiadosť o voľbu poštou
Voľba poštou voličomZverejnené od: 06.11.2019 do 29.02.2020
zobraziť viac...

Prevádzka multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska (ďalej len MFI)
je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena,
resp. oprava poškodených sietí.
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče
od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9.00 do 15.00 hod. /zdarma/.
Deti musia však mať zabezpečený dozor, rodičia alebo ...

Zverejnené od: 14.03.2019
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2019Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské. Plán vývozu
kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu. Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje
spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN.  Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                            Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad VáhomZverejnené od: 01.01.2019
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...