Aktuality

Kam na futbal

Futbalový klub TJ Tatran Horovce  v spolupráci s Obecným úradom
v Horovciach srdečne pozýva všetkých fanúšikov futbalu na majstrovské  
futbalové zápasy našich zástupcov v súťažiach.                                                                
                                                                                                                                 
VII.Liga - ObFZ Považská Bystrica  - Muži
20. 10. 2019 (Nedeľa) o 14.00 hod. : TJ Jednota Dulov - TJ TATRAN ...

Zverejnené od: 16.10.2019 do 20.10.2019
zobraziť viac...

Farské oznamy _13. 10. 2019


Zbierka na seminár  bola 1582, 32 Eur, októbrová prvonedeľná zbierka na potreby farnosti
bola 1759, 09 Eur. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
Dňa 15. 10. o 17.00  h. sa uskutoční výstava výtvarníka Dominika Mončeka  s názvom dotyky
duše v Diecéznom centre v Žiline. Bližie info nájdete vo výveske.

Pozývame deti, mladých a všetkých farníkov zapojiť sa do celosvetovej modlitbovej aktivity: Milión
deti sa modlí ruženec, v piatok (18.10.) o 17.00 hod vo Farskom kostole v Pruskom. Deti si môžu
priniesť vlastnoručne vyrobene ružence, ktoré pred modlitbou požehname.

Tento týždeň Vás prosíme o darovanie plodov záhrad na výzdobu ...

Zverejnené od: 13.10.2019 do 20.10.2019
zobraziť viac...

Dopravné obmedzenie do 31.10.2019


Obecný úrad v Horovciach upozorňuje občanov, že od 02. 09. 2019 do 31. 10. 2019
bude čiastočna uzávera ciest Lednické Rovne - Horovce a Horovce  - Borčice z dôvodu
obnovy prevádzkových parametrov na vyššie uvedenej ceste v rámci stavby „Súvislé
opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“.

UZÁVIERKA  CESTY

cesty:    II/507 v km    164,93 – 166,07
                                        167,13 – 168,80

úsek:    Lednické Rovne – Horovce

druh uzávierky: čiastočná, obojsmerná premávka bude striedavo vedená
v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,75 m, počas realizácie bude premávka
riadená ...

Zverejnené od: 04.09.2019 do 31.10.2019
zobraziť viac...

Prevádzka multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska (ďalej len MFI)
je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena,
resp. oprava poškodených sietí.
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče
od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9.00 do 15.00 hod. /zdarma/.
Deti musia však mať zabezpečený dozor, rodičia alebo ...

Zverejnené od: 14.03.2019
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2019
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom
Zverejnené od: 01.01.2019
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...