Dnes » 22 / 12
Zajtra » 26 / 12
Pozajtra » 27 / 12
nedeľa 16. júna 2024 - Meniny má Blanka

História

Najstaršiu historickú správu o Horovciach máme z roku 1259. Táto správa spolu s niekoľkými
inými predstavuje nielen najstaršiu správu pre obec Horovce, ale aj jednu z najstarších pre
posúdenie hospodárskeho a sociálneho života v Trenčiansku vôbec. Tieto správy máme z polovice
13. storočia, teda z obdobia feudálnej rozdrobenosti a pokiaľ ide o mocenské postavenie panovníka
z obdobia jeho moci.

Horovce mali v tejto dobe kolonizačný charakter, ba veľmi pravdepodobne, usudzujúc z ich
pôvodného pomenovania GOWOR, niesli aj ďalšie názvy ako : GOWN, GOOR, GOWR, GÓR,
HOROVCZE, HORNAWA. Aj keď sa tento výklad zahovára, ťažko vysvetliť, prečo sme z GOWR
dostali až v 14. A 15, storočí GOOR a potom od polovice 15. Storočia až doteraz zasa HOROVECZ,
HOROVYCZ, HOROVCZE, skrátka prečo vývoj nenadviazal na GOOR, ale vrátil sa k čistej forme
GOWOR – HOVOR - HOROVCZE. Jedno však je nepochybné, že forma GOWN – GOWOR je slovenská.

Vznikla ako osada moravských, českých alebo poľských kolonistov v rámci kolonizácie kraja
uskutočňovanej županom Trenčianskeho hradu. Avšak vedľa prostých kolonistov už v tejto dobe,
teda od polovice 13. Storočia sa stretávame v Horovciach aj s feudálnym zemepánom Vavrincom
a jeho potomstvom, ktorý dostal pozemky v Horovciach kráľovskou donáciou. Dozvedáme sa o tom
zo súdneho sporu o pozemky medzi potomkami.

Vývoj názvu obce :

  • 1262 - villa Gowor, po maďarsky villa Goór
  • 1450 - Horowcz
  • 1460 - Horowecz
  • 1773 - Horócz, Horowce
  • 1786 - Horócz, Horowze
  • 1808 - Horócz, Horowce
  • 1913 - Horóc
  • 1920 - Horovce