Farské oznamy _08. 09. 2019Vo štvrtok (12. 9.) sa vo farnosti Dubnica nad Váhom uskutoční rekolekcia kňazov Ilavského dekanátu.
Stretnutie začne sv. omšou o 9.30. Srdečne ste pozvaní. V sobotu o 10.00 pozývame všetkých miništrantov
do Pastoračného centra na stretko! Pozvaní sú miništranti celej farnosti.
Na budúcu nedeľu pozývame rodičov a deti zvlášť z prvého stupňa ZŠ na detskú sv. omšu o 10.15 do
farského kostola. Povzbudzujeme rodičov, aby boli svojim deťom príkladom.

V nedeľu (15. 9.) je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V Dulove budeme sláviť
hody. Hodový program začne v sobotu (14. 9.) modlitbou Krížovej cesty ku krížu na Galovici. Stretneme sa
pred železničným prechodom v časti Nová Ves o 17.00. V nedeľu o 10.30 bude slávnostná sv. omša v Kostole
Sedembolestnej Panny Márie v Dulove. Po sv. omši bude sprievod od kostola k obnovenej hasičskej zbrojnici,
ktorá bude slávnostne požehnaná. Popoludní od 15.00 bude pokračovať hodový program v areáli ZŠ Dulov.
Viac informácií nájdete na plagáte vo výveske. Na hody sú pozvaní všetci farníci.

Sviatosť manželstva chcú prijať: Juraj Pupák z Dubnice nad Váhom a Simona Backová z Dubnice nad Váhom.
Juraj Štefanec z Pruského a Natália Belková z Košece. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech
to ohlási na farskom úrade.

V sobotu 5. októbra organizujeme v telocvični Pastoračného centra v Pruskom “BURZU BEZ PEŇAZÍ”. Zber
darovaných vecí sa uskutoční v piatok 4. 10. od 9.00 - 17.00. Burza sa uskutoční nasledujúci deň 5. 10. od 9.00
do 17.00. Bližšie info o veciach, ktoré môžete venovať nájdete vo výveske. Všetky veci je potrebné priniesť čisté
a funkčné.

V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 14, mládež (Julka Zlatošová).
Vďaka za ochotu pomôcť.
 
Sväté omše:
 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské 17,30 6,30 6,30 6,30
17,30

17,45 7,20
10,15
17,45
Horovce -
17,30
-
-
- -
9,15
Dulov - - - 17,30 - - 10,30
Vršatec - - 17,30 - - - -
Krivoklát 16,30 - - - - - -
Bobunice - - - - - - -

 

 

Späť